สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
100 view

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและนายกชมรมคนไทยในบรูไนฯ ในฐานะผู้แทนชุมชนไทยในบรูไนฯ เข้าร่วม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ