สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2565

| 84 view

        เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันโดยมี ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทยและคู่สมรส รวมทั้งนายกสมาคมคนไทยในบรูไนในฐานะผู้แทนชุมชนไทยในบรูไนเข้าร่วม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ