สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่มและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖)

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่มและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖)
280 view

        เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่มและพิธีลงนาม   ถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖) โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและนายกสมาคมคนไทยในบรูไนฯ ในฐานะผู้แทนชุมชนไทยในบรูไนฯ เข้าร่วม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ