สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ธ.ค. 2565

| 98 view
        เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Rizqun โดยมี Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Mohamad รมต. กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา เป็นแขกเกียรติยศของงาน พร้อมด้วย Yang Mulia Datin Hajah Binanun binti Haji Bungsu คู่สมรสมาร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศ ทั้งนี้ มีแขกจากภาครัฐและภาคเอกชนบรูไน ชุมชนไทย และ Friends of Thailand มาร่วมงานประมาณ ๓๕๐ คน
        เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงานว่า วันที่ ๕ ธ.ค. ของทุกปี มีความสำหรับคนไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นปีที่ไทยได้เป็นประธานเอเปค ซึ่งประสบความสำเร็จในการผลักดันผลลัพธ์ตามหัวข้อ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” และเป็นโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่ใกล้ฉิดระหว่างไทย-บรูไน
        ในงานเลี้ยงรับรอง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการแสดงดนตรีสากลโดยไวโอลิน ซึ่งบรรเลงโดย Asmah binti Abdul Hamid นักศึกษาลูกครึ่งไทย-บรูไน และ Shannen Tsen Jia Ee นักเรียนดนตรีที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันไวโอลินระดับสากล โดยขอพระบรมราชานุญาตบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) เพลงยามเย็น (Love at Sundown) และเพลงรัก (Love) รวมทั้งเพลงสากลร่วมสมัย และฉายวิดิทัศน์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ