สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
230 view
        เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมี Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Mohamad รมต. กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา และ Yang Mulia Datin Hajah Binanun binti Haji Bungsu คู่สมรสเป็นแขกเกียรติยศของงาน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐและภาคเอกชนบรูไน รวมทั้ง Friends of Thailand เข้าร่วม
        เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานถึงความสำคัญของวันที่ ๕ ธันวาคม และย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและบรูไนฯ สะท้อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ โดยล่าสุดคือการเยือนบรูไนฯ ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมาซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความร่วมมือกันในสาขาต่าง ๆ แล้ว การเยือนยังเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่ทั้งสองฝ่ายเตรียมที่จะเฉลิมฉลองการครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๔๐ ปีในปีหน้า ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ มีแผนที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกันให้แข็งแกร่งมากขึ้นต่อไปในอนาคต
        ในงานเลี้ยงรับรอง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรเลงไวโอลิน โดย Asmah binti Abdul Hamid, Nadia binti Abdul Hamid นักศึกษาลูกครึ่งไทย-บรูไน และ Shannen Tsen Jia Ee นักเรียนดนตรีที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันไวโอลินระดับสากล โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนาถบพิตร นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดอาหารไทยโดยผู้ประกอบไทย ได้แก่ Jnom, Chick-in และชาตรามือ และมอบถุงของที่ระลึกซึ่งสนับสนุนโดย Aiking, Hong Guan (Koon Kee) ผู้นำเข้าสินค้าไทยและ Hua Ho Supermarket ให้กับแขกผู้มาร่วมงานด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ