สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

12 ต.ค. 2564

82 view

         เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางเอษฎา สุนทรมณี อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันเป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทยและคู่สมรส รวมทั้งนายกสมาคมคนไทยในบรูไนในฐานะผู้แทนชุมชนไทยในบรูไนเข้าร่วม

         นางเอษฎาฯ ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจากนั้นผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็น เวลา ๘๙ วินาที

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ