สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันจัดพิธีสวดมนต์โพชฌังคปริตร การลงนามถวายพระพร และถวายพานดอกไม้หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันจัดพิธีสวดมนต์โพชฌังคปริตร การลงนามถวายพระพร และถวายพานดอกไม้หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
68 view

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้จัดพิธีสวดมนต์โพชฌังคปริตรเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดย นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธี โดยมี พันเอกขรรค์ชิต วิชาวรณ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ และคู่สมรส นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยและครอบครัวเข้าร่วมด้วย


          ในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรและถวายพานดอกไม้หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยนางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธี และ พันเอก ขรรค์ชิต วิชาวรณ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ และคู่สมรส นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรสและครอบครัว และ นายพยัพ นิลแย้ม นายกสมาคมคนไทยในบรูไนฯ ได้เข้าร่วมพิธีด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ