สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ม.ค. 2566

| 319 view
        เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันได้จัดกิจกรรม“บริจาคโลหิต” ให้แก่โรงพยาบาล ราชา อิสตรี เป็งงีรัน อานัก ซาเลฮา (Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Hospital) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และเพื่อสนับสนุนคลังโลหิตของบรูไนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาล ราชา อิสตรี เป็งงีรัน อานัก ซาเลฮา
        ในโอกาสนี้ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ตลอดจน ข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ชาวบรูไน ชุมชนไทย และกลุ่ม Friends of Thailand ได้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 60 คน โดยศูนย์บริจาคฯ ได้รับโลหิต 53 ไพน์ (ประมาณ 25 ลิตร)
        สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๗ เป็นโอกาสให้คนไทยที่พำนักในบรูไน และกลุ่ม Friends of Thailand ได้ร่วมกันทำความดีให้สังคม ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนโลหิตในบรูไน รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในบรูไน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ