สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันจัดการประชุมออนไลน์คู่ขนานกับพิธีเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันจัดการประชุมออนไลน์คู่ขนานกับพิธีเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ต.ค. 2565

| 80 view

            เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอนด์บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ On-site และ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอนและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ. 2564 จากประเทศสมาชิกอาเซียน และติมอร์ เลสเต รวม 11 ประเทศ
            ในโอกาสนี้ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน พร้อมด้วย Pengiran Haji Ahmad Masudwardi Aidil-Fitri bin Pengiran Haji Mohamed Daud (Head of International Affairs Unit) กระทรวงศึกษาธิการบรูไน นาย Mohamed Kamarul Izzudin bin Haji Kamaluddin หัวหน้าภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวของ Institute of Brunei Technical Education (IBTE) เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ และ IBTE ข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย นายกสมาคมคนไทยในบรูไน และสื่อมวลชนบรูไนเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน
            ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฟังอภิปรายจาก 10 ประเทศ โดยแยกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ การอภิปราย 1 ในหัวข้อ Technical Vocational Life Skills โดย Pengiran Haji Mohd Wahab Bin Pengiran Haji Abdullah ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2564 จากบรูไนฯ เข้าร่วมอภิปราย การอภิปราย 2 ในหัวข้อ Science Education การอภิปราย 3 ในหัวข้อ General Education และการอภิปราย 4 ในหัวข้อ English Language Teaching
            ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 เอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่แขกที่มาร่วมงาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ