สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันขอถวายพระพรแด่เจ้าหญิง HRH Princess 'Azemah Ni'matul Bolkiah และ Yang Amat Mulia Pengiran Muda Bahar ibni His Royal Highness Prince Haji Jefri Bolkiah เนื่องในพระราชพิธีอภิเษกสมรส

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันขอถวายพระพรแด่เจ้าหญิง HRH Princess 'Azemah Ni'matul Bolkiah และ Yang Amat Mulia Pengiran Muda Bahar ibni His Royal Highness Prince Haji Jefri Bolkiah เนื่องในพระราชพิธีอภิเษกสมรส

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ม.ค. 2566

| 25 view
        นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่าง Her Royal Highness Princess 'Azemah Ni'matul Bolkiah binti His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah และ Yang Amat Mulia Pengiran Muda Bahar ibni His Royal Highness Prince Haji Jefri Bolkiah ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 17 มกราคม 2566 ตามพระราชประเพณีของพระราชวงศ์บรูไน โดยในงานพระราชพิธีฯ มีพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชอาคันตุกะ ข้าราชการระดับสูงและคณะทูตานุทูตเข้าร่วม
        ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน Radio Television Brunei และ Borneo Bulletin ว่าไทยและบรูไนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่คล้ายคลึงกัน และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสในฐานะตัวแทนของประเทศไทยและชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศบรูไน เพื่อร่วมถวายพระพรแด่เจ้าหญิง Azemah Ni'matul Bolkiah และเจ้าชาย Yang Amat Mulia Pengiran Muda Bahar ibni His Royal Highness Prince Haji Jefri Bolkiah

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน Radio Television Brunei และ Borneo Bulletin