สถานเอกอัครราชทูตและตัวแทนชุมชนไทยในบรูไนจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถานเอกอัครราชทูตและตัวแทนชุมชนไทยในบรูไนจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
76 view
        เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต พร้อมด้วย พันเอก ขรรค์ชิต วิชาวรณ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและคู่สมรส นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน ตลอดจน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย นายพยัพ นิลแย้ม นายกสมาคมคนไทยในบรูไนฯ ในฐานะตัวแทนชุมชนไทยในบรูไนฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖) ที่ An-Nur Harapan Centre โดย นางสาวทิฆัมพร สว่างอารมณ์ เชฟ และนางสาวปราณี ไชยบิน ผู้ช่วยเชฟจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปสาธิตการทำส้มตำไทยให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตร UNIKLEARN Program จำนวน ๖ คน พร้อมทั้งนำไก่ย่าง ข้าวเหนียวและขนมไปมอบให้แก่นักเรียนและเจ้าหน้าที่ขององค์กร โดยมี Mr. Alex Lim บริษัท Hong Guan (Koon Kee) ผู้นำเข้าสินค้าไทยในบรูไนฯ ซึ่งมาพร้อมกับสมาชิกครอบครัวได้ร่วมนำเครื่องดื่มเจลลี่มามอบให้แก่นักเรียนและเจ้าหน้าที่ด้วย
        An-Nur Harapan เป็นองค์กรเอกชนที่มีเป้าหมายในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมุ่งให้ชุมชนในบรูไนฯ มีพัฒนาการดีขึ้น หนึ่งในโครงการของ An-Nur Harapan คือการจัดหาทุนและการบริหารจัดการหลักสูตร UNIKLEARN ซึ่งสอนทักษะอาชีพให้แก่เยาวชนที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการของระบบประสาท ส่งเสริมให้สามารถพึ่งพาตนเองและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยผู้เข้าร่วมแต่ละรายใช้ระยะเวลา ๑ ปีในการสำเร็จหลักสูตร และ An-Nur Harapan ได้ดำเนินหลักสูตร UNIKLEARN อย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลา ๖ ปี ทั้งนี้ การทำกิจกรรมจิตอาสาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับ An-Nur Harapan เป็นครั้งแรก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ