สถานเอกอัครราชทูตเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในรายการโทรทัศน์บรูไน

สถานเอกอัครราชทูตเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในรายการโทรทัศน์บรูไน

1 ก.พ. 2564

85 view

       เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ได้มอบหมายให้ นายเปศล วัฒนากิจจากุล พ่อครัวประจำทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธิตการแกะสลักผัก/ผลไม้ในรายการโทรทัศน์ “Rampai Pagi” ของสถานีวิทยุโทรทัศน์บรูไน (Radio Television Brunei / RTB) เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอันงดงามให้ชาวบรูไนได้รับทราบและรับชม โดยได้เล่าประวัติความเป็นมาของศิลปะการแกะสลักของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งผู้ดำเนินรายการประทับใจในศิลปะแขนงนี้ของไทยเป็นอย่างมาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ