สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
297 view
      เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยพร้อมด้วยครอบครัว และชุมชนไทยในบรูไนฯ เข้าร่วม
     ภายหลังจากเสร็จพิธีฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ เชิญชาวไทยที่มาร่วมพิธีรับประทานอาหารค่ำและในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตบุศราฯ ได้กล่าวต้อนรับชาวไทยและอัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งถึงชาวไทยในต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ทั่วโลก เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ เข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ทั่วโลกประจำปี๒๕๖๖ ว่า ทรงฝากความรัก ความคิดถึง และความห่วงใยไปยังคนไทยในต่างประเทศ และทรงรับสั่งว่ารู้สึกปลื้มใจที่ได้เห็นคนไทยรักษาความเป็นไทย ภูมิใจในชาติ และรักชาติ
     นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ แนะนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศโดยเฉพาะผู้มารับหน้าที่ใหม่ รวมทั้งกล่าวขอบคุณชุมชนไทยที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาและงาน Thailand Bazaar และได้เชิญชาวไทยร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ วางแผนจะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตลอดจนแจ้งชาวไทยเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มีแผนจะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและบรูไนฯ ในปี ๒๕๖๗ และกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนชาวไทยเกี่ยวกับกฎระเบียบการพำนักและการทำงานในบรูไนฯ ที่จะจัดขึ้นในเร็ว ๆ นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ