สถานเอกอัครราชทูตห่วงใยคนไทยมอบสมุนไพรไทยเพื่อรักษาสุขภาพ

สถานเอกอัครราชทูตห่วงใยคนไทยมอบสมุนไพรไทยเพื่อรักษาสุขภาพ

6 ก.ค. 2564

109 view

        เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูตได้มอบสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจรแคปซูลให้คนไทยที่ออกร้านและที่เดินทางมาเยี่ยมชมงาน Thailand Bazaar ณ Onecity Shopping Centre และขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ โดยได้มอบสมุนไพรจำนวนหนึ่งให้กับ นายพยัพ นิลแย้ม นายกสมาคมคนไทยในบรูไนเพื่อแจกจ่ายให้คนไทยต่อไป

        ด้วยความห่วงใยคนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจรให้แก่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก เพื่อแจกจ่ายให้แก่คนไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ