สถานเอกอัครราชทูตหารือชุมชนไทยเรื่องการจัดงานสงกรานต์

สถานเอกอัครราชทูตหารือชุมชนไทยเรื่องการจัดงานสงกรานต์

10 มี.ค. 2564

136 view

        เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ร่วมประชุมหารือกับนายพยัพ นิลแย้ม นายกสมาคมคนไทยในบรูไนและชุมชนไทยในบรูไน ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูต เพื่อเตรียมการจัดงานสงกรานต์ที่กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ณ สถานเอกอัครราชทูต เพื่อให้ชุมชนไทยในบรูไนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันงดงามของไทยและพบปะสังสรรค์กัน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดยจะเชิญผู้แทนระดับสูงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนของบรูไน ตลอดจนคณะทูตานุทูตเข้าร่วมงานด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ