สถานเอกอัครราชทูตส่งเสริมอาหารไทยใน Thailand Cuisine Week ณ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม

สถานเอกอัครราชทูตส่งเสริมอาหารไทยใน Thailand Cuisine Week ณ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม

8 มิ.ย. 2564

26 view

        เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เข้าร่วมพิธีเปิดสัปดาห์อาหารไทย (Soft Launching of Thailand Cuisine Week) ณ ร้านอาหาร Simpur Herbal Café ของมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (UBD) ซึ่งมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลามร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-12 มิถุนายน 2564 โดยพ่อครัวจากทำเนียบเอกอัครราชทูตเป็นผู้สอนการทำอาหารไทยให้แก่พ่อครัวของร้านอาหารเพื่อให้บริการอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมกับลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้าน Simpur Herbal Café ในช่วงสัปดาห์อาหารไทย รายการอาหารที่ได้รับความนิยมและถูกเลือกสรรมาบริการตลอดสัปดาห์ได้แก่ พล่ากุ้ง ผัดไทยกุ้ง แกงเขียวหวานไก่เสริ์ฟพร้อมข้าวหรือแป้งโรตี แกงบวดฟักทองมะพร้าวอ่อน และน้ำสมุนไพร (น้ำดอกอัญชัญ/น้ำใบเตย) ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้นำของขวัญมอบให้กับลูกค้าที่รับประทานอาหารในช่วง Thailand Cuisine Week ได้จับฉลากรับของที่ระลึกจากสถานเอกอัครราชทูตด้วย
        สถานเอกอัครราชทูตได้เผยแพร่และผลักดันให้อาหารไทยและเครื่องปรุงอาหารไทย ตลอดจนผลไม้ไทยและสินค้าไทยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในบรูไน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดทำคู่มือร้านอาหารไทยในบรูไน งานแสดงและจำหน่ายสินค้าและอาหารไทย งานพบปะสื่อมวลชน งานสงกรานต์ รวมทั้งการนำอาหารและขนมไทยไปมอบให้กับบุคคลากรทางการแพทย์บรูไนในกิจกรรมการบริจาคโลหิตที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ที่ผ่านมา นอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ไทย และเพิ่มความนิยมในสินค้าและอาหารไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในบรูไนมากยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ