สถานเอกอัครราชทูตร่วมมือกับเอกชนไทยในบรูไนจัดกิจกรรมสาธารณกุศล

สถานเอกอัครราชทูตร่วมมือกับเอกชนไทยในบรูไนจัดกิจกรรมสาธารณกุศล

21 เม.ย. 2564

29 view

        เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ให้การต้อนรับ นายฐิติ สุวรรณสว่าง ผู้บริหารบริษัท Siam Safetech (ฺB) Sdn. Bhd. และคณะเจ้าหน้าที่ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกิจกรรมสาธารณกุศลของสถานเอกอัครราชทูต อาทิ กิจกรรมการบริจาคโลหิต การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า Thailand Bazaar ในเดือนมิถุนายน และกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ในเดือนกรกฎาคม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ