สถานเอกอัครราชทูตรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่าย

สถานเอกอัครราชทูตรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่าย

12 มี.ค. 2564

38 view

        เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นางสาว วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่ายของคณะทูตานุทูตซึ่งจัดขึ้นทั่วบรูไนทั้งสี่เขตการปกครองระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดย YB Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd Yusof รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรูไน คนที่ 2 แขกเกียรติยศเป็นผู้มอบ และมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ คนที่ 2 และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา เข้าร่วมในงานด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ