สถานเอกอัครราชทูตจัด “บริจาคโลหิต”เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสภาวะขาดแคลนโลหิต

สถานเอกอัครราชทูตจัด “บริจาคโลหิต”เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสภาวะขาดแคลนโลหิต

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2565

| 451 view
         เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูตได้จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาล RIPAS เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีสภาวะการขาดแคลนโลหิต
         ในโอกาสนี้ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ได้นำอาหารไทยและขนมไทยไปมอบให้แก่คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริจาคโลหิตฯ เพื่อแสดงความขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมด้วยความอดทนและเสียสละในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัส COVID-19 และมอบอาหารและขนมไทยให้กับผู้บริจาคโลหิตที่ประกอบไปด้วยชุมชนไทยในบรูไนและพันธมิตรของสถานเอกอัครราชทูตฯ (Friends of Thailand)
         เอกอัครราชทูตขอขอบคุณชุมชนไทยในบรูไนและเพื่อนชาวบรูไน Friends of Thailand ที่มาร่วมบริจาคโลหิต สนับสนุนช่วยเหลือกันในยามที่ผู้ป่วยต้องการโลหิต พร้อมกับขอบคุณผู้มีจิตเป็นกุศล คุณปวีณา สิทธิชัยสุนทร และคุณสมจิตร มั่นคง ที่กรุณามอบขนมมาแจกจ่ายให้คณะแพทย์และผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้
         ผู้บริจาคโลหิตเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้บริจาคร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประจำเกือบทุกครั้ง ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นรวม 5 ครั้งแล้ว โดยมีการจัดครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ