สถานเอกอัครราชทูตจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2564

สถานเอกอัครราชทูตจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2564

23 ก.ย. 2564

98 view
         เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้แก่ Pengiran Haji Mohd Wahab bin Pengiran Haji Abdullah ตำแหน่ง Assistant Senior Technical Instructor จาก School of Hospitality and Tourism, Institute of Brunei Technical Education (IBTE) ครูชาวบรูไนที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 (รุ่นที่ 4) ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีการบันทึกวิดิทัศน์การรับพระราชทานรางวัลฯ ในครั้งนี้ เพื่อนำไปเปิดในพิธีพระพระราชทานรางวัลฯ ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จะเสด็จฯ ไปในการพระราชทานรางวัลฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ วังสระปทุม ซึ่งจะมีรูปแบบการเข้าร่วมพิธีในลักษณะผสมผสาน On Site และ Online โดยครูผู้รับรางวัลฯ จากกลุ่มประเทศในอาเซียนและติมอร์ เลสเต จะเข้าร่วมพิธีแบบ Online ในวันดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งไม่เอื้อต่อการเดินทางไปร่วมพิธีที่ประเทศไทย
         ในโอกาสนี้ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต และ Dr. Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin ปลัดกระทรวงศึกษาธิการบรูไน เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย
         ในการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งนี้ นอกจากครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ปีนื้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ Dr. Hazri bin Haji Kifle, Acting Director General of Education Dr. Haji Mohd Zamri bin Haji Sabli CEO ของสถาบัน IBTE และครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีที่เคยได้รับพระราชทานในปีที่ผ่านมา ได้แก่ นาง Hajah Ratnawati binti Haji Mohammad (ปี 2558) นาง Lim Soh Ngo (ปี 2560) นาง Hajah Noorliah binti Aspar (ปี 2562) และ นาง Hjh. Norainah Binti Hj Bungsu ภริยาของครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ปีนี้เข้าร่วมในพิธี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ