สถานเอกอัครราชทูตจัดงาน Thailand Day เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน

สถานเอกอัครราชทูตจัดงาน Thailand Day เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน

3 มี.ค. 2564

79 view

          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Day ณ มหาวิทยาลัยครูสอนศาสนาเสรีเบกาวัน (KUPU SB) โดยมี Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar รมช. กระทรวงกิจการศาสนาเป็นแขกเกียรติยศ พร้อมด้วย Yang Mulia Datin Hajah Jauyah binti Mohd Daud ภริยาปลัดกระทรวงการต่างประเทศบรูไน โดยในพิธีเปิดงาน มีการแสดงของนักศึกษาไทยในบรูไน นักศึกษาบรูไน และชุมชนไทยในบรูไนที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีของไทย

          “Thailand Day” จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต มหาวิทยาลัยครูสอนศาสนาเสรีเบกาวัน นักศึกษาไทยในบรูไน และสมาคมคนไทยในบรูไน โดยมีวัตถุประสงค์กระชับความสัมพันธ์ทางการศึกษาและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยในบรูไนมีโอกาสเผยแพร่อัตลักษณ์และภาพพจน์อันดีของประเทศไทยในหลายมิติ  ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยวไทย อาหารไทยและสินค้าไทย ให้เพื่อนชาวบรูไนได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดแสดง คุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่างๆ ของพืช ผัก สมุนไพรไทย อาทิ ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบกระเพรา ใบยี่หร่า ที่สามารถช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและการบรรเทาอาหารเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้จัดอาหารและขนมไทย และเครื่องดื่มที่ปรุงมาจากวัถถุดิบที่มีส่วนประกอบของพืช ผักและสมุนไพรไทย อาทิ พล่ากุ้ง ข้าวยำ ต้มยำ เมี่ยงคำ น้ำตะไคร้ น้ำกระเจี๊ยบ น้ำใบเตย และน้ำดอกอัญชัญ มาบริการแก่ผู้ร่วมงาน ตลอดทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การสาธิตการทำอาหารไทย การแกะสลักผักผลไม้ การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย การจัดแสดงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย การแสดงผลงานของบริษัท Siam Safetech (B) Sdn. Bhd. และการตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งบรูไนและชาวต่างชาติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ