สถานเอกอัครราชทูตจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สถานเอกอัครราชทูตจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

2 มิ.ย. 2564

149 view

        เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาล ราชา อิสตรี เป็งงีรัน อานัก ซาเลฮา (Blood Donation Centre, Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Hospital) ตั้งแต่เวลา 8.30-11.30 น. และ 13.30-15.30 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564

        ในโอกาสนี้ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธีเปิดรับการบริจาคโลหิต พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 41 คน ประกอบด้วย ชุมชนไทยในบรูไน ชาวบรูไนและชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในบรูไนที่เป็นพันธมิตรที่ดีกับสถานเอกอัครราชทูต  (Friends of Thailand) โดยเอกอัครราชทูตได้นำขนมไทยจากทำเนียบเอกอัครราชทูต รวมทั้งเครื่องปรุงอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับอภินันทนาการจากคนไทยในบรูไนและ Friends of Thailand ได้แก่ บริษัท Siam Safetech นางสาวปวีณา สิทธิชัยสุนทร และนาย Low Ton Wah ไปมอบให้กับผู้บริจาคโลหิตทุกคน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตได้นำอาหารไทยมอบให้แก่คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริจาคโลหิตฯ เพื่อแสดงความขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมด้วยความอดทน และเสียสละในการดูแลผู้ป่วย โดยนาย Awang Fuad Wajdi Bin Dato Paduka Haji Mohammad Murad, Deputy CEO RIPAS Hospital เป็นผู้รับมอบ

        สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความชื่นชมจากชาวบรูไนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดเป็นประจำในโอกาสต่าง ๆ สำหรับกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์บริจาคโลหิตฯ เพื่อให้ศูนย์บริจาคโลหิตฯ นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์บริจาคโลหิตฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ