สถานเอกอัครราชทูตจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

สถานเอกอัครราชทูตจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
105 view
       เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ให้แก่โรงพยาบาล Jerudong Park Medical Centre เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลเจรูดง พาร์ค เมดิคัล เซนเตอร์ (Blood Donation Centre, Jerudong Park Medical Centre)
       ในโอกาสนี้ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย ชุมชนไทยในบรูไน ตลอดจน Friends of Thailand ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ซึ่งศูนย์บริจาคได้รับโลหิตจากผู้บริจาคจำนวน 27 คน จำนวน 22 ไพท์ (Pint) หรือประมาณ 12 ลิตร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ