เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬาบรูไนฯ

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬาบรูไนฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2566

| 386 view
        เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมคารวะ Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Mohamad รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬาบรูไนฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในเรื่องการดำเนินโครงการและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความใกล้ชิดระหว่างไทยและบรูไนฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ