มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565)

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565)
222 view
การเดินทางเข้าประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565)
ยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 อาทิ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย
 
Travelling_to_Thailand_(start_1_Oct_22)