มาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศในการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ (วันที่ 10 มกราคม 2566)

มาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศในการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ (วันที่ 10 มกราคม 2566)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2566

| 493 view

มาตรการเข้าไทย_10_มค_65_ไทย