พิธีสำเร็จการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารบรูไนฯ รุ่นที่ 13/2566

พิธีสำเร็จการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารบรูไนฯ รุ่นที่ 13/2566
339 view

เมื่อ 11 ตุลาคม 2566 นางเอษฎา สุนทรมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้ไปร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาและมอบประกาศนียบัตร รวมทั้งแสดงความยินดีกับ พ.ท.หญิง ธีรตา กุลตัณฑ์ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารบรูไนฯ รุ่นที่ 13/2566 (The 13th Royal Brunei Armed Forces Command and Staff Course 2023) ณ Defence Acadamy ซึ่ง Pehin Datu Lailaraja Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof รมว.กห.คนที่ 2 บรูไนฯ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรเเก่ผู้สำเร็จการศึกษาเเละปิดหลักสูตรฯ โดยมี พ.อ.ขรรค์ชิต วิชาวรณ์ ผชท.ไทยประจำบันดาร์เสรีเบกาวัน เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หลักสูตรเสนาธิการทหารบรูไน รุ่นที่ 13/2566 (The 13th Royal Brunei Armed Forces Command and Staff Course 2023) มีผู้สำเร็จศึกษาทั้งสิ้น 35 นาย (นายทหารของบรูไนฯ 19 นายและต่างประเทศ 16 นาย) เริ่มเข้ารับการศึกษาตั้งเเต่เดือนมกราคม 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ