สถานเอกอัครราชทูตจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนและครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี “ในโครงการ Fabulous ASEAN Breakfast “

สถานเอกอัครราชทูตจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนและครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี “ในโครงการ Fabulous ASEAN Breakfast “

22 ม.ค. 2564

96 view

      สถานเอกอัครราชทูตจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนและครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี “ในโครงการ Fabulous ASEAN Breakfast “เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เป็นผู้แทนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมอบประกาศเกียรติคุณ (Certificate of Appreciation) ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “Fabulous ASEAN Breakfast” จำนวน 6 คน และครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 3 คน ได้แก่ นาง Hajah Ratnawati binti Haji Mohammad ครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ปี 2558 นาง Lim Soh Ngo ครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 และนาง Hajah Noorliah Haji Aspar ครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีผู้ปกครอง นักเรียนและข้าราชการสถานเอกอัคราชทูตร่วมในพิธีด้วย
      โครงการ “Fabulous ASEAN Breakfast” เป็นโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างครูและนักเรียนจำนวน 23 โรงเรียนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศที่ครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2558-2562 เป็นผู้ประสานงาน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้เลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่แขกที่มาร่วมงานด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ