พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566
100 view

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งในโอกาสนี้ นายโมฮาหมัด อาเมียร์ เออร์วัน ฮาจี ม๊อกซิน (Mr. Mohamad Amir Irwan Haji Moksin) ครูชาวบรูไนซึ่งสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนประถมศึกษา Pengiran Kesuma Negara Bukit Beruang และเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ครั้งที่ 5 ปี 2566 ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลฯ และ Dr. Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin ปลัดกระทรวงศึกษาธิการบรูไนฯ (Core Education) ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติด้วย

ในการนี้ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ครูชาวบรูไนฯ ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีตั้งแต่ปี 2558 นายกสมาคมคนไทยในบรูไน ชาวไทยในบรูไนฯ ผู้แทนนักเรียนไทย และสื่อมวลชนบรูไนเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ