ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเยือนบรูไน 16-18 สิงหาคม 2565

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเยือนบรูไน 16-18 สิงหาคม 2565
474 view
          พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เยือนบรูไนอย่างเป็นทางการ ระหว่าง 16-18 สิงหาคม 2565 ตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารสูงสุดบรูไน โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระราชาธิบดีบรูไน โปรดเกล้าฯ ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าเฝ้าฯ และสมเด็จพระราชินีบรูไน โปรดเกล้าฯ ให้ภริยาผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าเฝ้าฯ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังได้หารือข้อราชการเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือทางทหารในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพของบรูไน อนึ่ง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำรับรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ