ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ช่วยงานกงสุล ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ช่วยงานกงสุล ปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 368 view

Page_10