ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2564

28 ก.ย. 2563

143 view

28_ก.ย.63_ผลการพิจารณา_จ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ