สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2565

| 428 view

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา (28 กรกฎาคม 2564) และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน 75 พรรษา (15 กรกฎาคม 2564) สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันได้จัดกิจกรรมปลูกป่า ณ Berakas Forest Recreation Park เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดยจัดร่วมกับกระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไน นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูตรและ Dato Ali Apong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปลูกป่า โดยมีผู้เข้าร่วม ทั้งหมด 170 คน อาทิ ข้าราชการระดับสูงและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรพื้นฐานฯ  ภาคเอกชนบรูไนและไทย รวมทั้งชุมชนไทย และต่างชาติ เช่น จีน มาเลเซีย อินเดีย อิตาลี

          เอกอัครราชทูตได้กล่าวเปิดงานว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยได้เลือกกิจกรรมการปลูกป่า เนื่องจากการฟื้นฟูผืนป่าเป็นหนึ่งในโครงการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงให้ความสำคัญ จากนั้น ได้เปิดป้าย Commemorative Plaque ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรพื้นฐาน ฯ ก่อนนำผู้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 144 ต้น ตามพระชนมายุรวมของทั้งสองพระองค์ รวมทั้งได้นำผู้ร่วมกิจกรรมเดินเขาและรับประทานอาหาร

          กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ยังเป็นการสนับสนุน Brunei Darussalam National Climate Change Policy และ Green Protocol ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Climate Action Year

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ