เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดประชุมคณะกรรมการทีมประเทศไทย

เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดประชุมคณะกรรมการทีมประเทศไทย

18 พ.ค. 2564

41 view

        เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทีมประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับบรูไนในมิติต่างๆ แผนการดำเนินงานประจำปีของสถานเอกอัครราชทูต สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และสำนักงานแรงงาน รวมทั้งการดูแลคุ้มครองคนไทยในบรูไน
        ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้กล่าวต้อนรับ พันเอก ขรรค์ชิต วิชาวรณ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ