ประกาศเอกอัครราชทูตฯ เรื่องวัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศเอกอัครราชทูตฯ เรื่องวัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
578 view

ปก_วันเลือกตั้ง2