ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ช่วยงานกงสุล ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ช่วยงานกงสุล ปีงบประมาณ 2564

28 ก.ย. 2563

153 view

28_ก.ย.63_ผลการพิจารณา_จ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ช่วยงานกงสุล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ