ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 315 view

Page_06