ประกาศจ้างเหมาบริษัทดูแลรักษาสวนและต้นไม้บริเวณอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2565

ประกาศจ้างเหมาบริษัทดูแลรักษาสวนและต้นไม้บริเวณอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 264 view

Page_03