บทความ “A Legacy That Stands by the People” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

บทความ “A Legacy That Stands by the People” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

3 ธ.ค. 2563

113 view

03DEC20_Article_for_Thai_National_Day_2563_FM_revised_Page_1

03DEC20_Article_for_Thai_National_Day_2563_FM_revised_Page_2

    03DEC20_Article_for_Thai_National_Day_2563_FM_revised_Page_3

เอกสารประกอบ

03DEC20_Article_for_Thai_National_Day_2563_FM_revised.pdf