ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2565

ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 276 view

Page_05