ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ปีงบประมาณ 2564

ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ปีงบประมาณ 2564

24 ก.ย. 2563

152 view

24_ก.ย.63_จ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ