ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2564

ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2564

24 ก.ย. 2563

117 view

24_ก.ย.63_จ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต_1

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ