คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต
343 view
       เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ผศ. ดร. ปรัชญา บินหมัดหนี ผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราขทูตฯ และแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเดินทางมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติสหกิจศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในประเทศบรูไนฯ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 – เดือนมีนาคม 2567
 
2