คณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติบรูไนฯ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖

คณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติบรูไนฯ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖
463 view

คณะผู้แทนลูกเสือไทยจำนวน ๗ คนได้เดินทางมาเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติบรูไนฯ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖ (5th National Jamboree Brunei Darussalam) โดยในพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ กรรมการบริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้เข้ารับพระราชทานเหรียญ Rakis Medal Award จากสมเด็จพระราชาธิบดีฯ โดยเหรียญดังกล่าวเป็นเหรียญระดับสูงสุดของ Brunei Darussalam Scouts Association ทั้งนี้ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันได้รับเชิญให้เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือฯ เอกอัคราชทูตบุศราฯ ได้เลี้ยงอาหารแก่กลางวันแก่คณะผู้แทนลูกเสือไทยนำโดยนายสายัณฑ์ ต่ายหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนธรพร้อมด้วยครูและคณะลูกเสือจากโรงเรียนสิริรัตนธร เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ