กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
494 view

เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ตลอดจนผู้แทนชุมชนไทย ทำกิจกรรมจิตอาสาบริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์และของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการเด็ก ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก (Child Development Center-CDC  ) โดยการทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล ผอ. รพ. BNH และคณะซึ่งอยู่ในช่วงเดินทางมาบรูไนฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการต่ออายุ MoU และความร่วมมือทางการแพทย์กับกระทรวงสาธารณสุขบรูไนฯ และ รพ. ของบรูไนฯ (RIPAS, JPMC และ JPSC) เข้าร่วมด้วย ซึ่งคณะของ รพ. BNH ได้มอบเงินบริจาคและหนังสือเสริมพัฒนาการให้กับศูนย์ฯ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เชิญให้ Mr. Alex Lim จากบริษัท Hong Guan (Koon Kee) ผู้ประกอบการบรูไนฯ ที่นำเข้าสินค้าไทยและ Mr. Lau How Teck ผู้บริหาร Hua Ho Department Store ซึ่งนำเข้าและจำหน่ายสินค้าไทยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบริจาคสินค้าไทยให้แก่ศูนย์ฯ ในโอกาสนี้ Awang Fuad Wajdi Dato Hj Murad, Deputy CEO Grade 1 แห่ง รพ. RIPAS และ Dr. Hjh. Mawarni, Head of Department ของ CDC และทีมแพทย์พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ได้ร่วมต้อนรับคณะ รับมอบของบริจาคและบรรยายภารกิจของศูนย์ฯ ให้กับคณะที่มาร่วมกิจกรรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ