การให้บริการบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) ในต่างประเทศ ของกรมการปกครอง

การให้บริการบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) ในต่างประเทศ ของกรมการปกครอง

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ก.พ. 2566

| 753 view
การให้บริการบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) ในต่างประเทศ ของกรมการปกครอง
1. คนไทยในต่างประเทศสามารถลงทะเบียนเองได้
2. ผู้ที่ลงทะเบียนยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนเองเท่านั้น ไม่ได้ถูกจำหน่ายชื่อไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางหรือย้ายออกไปอยู่ทะเบีนบ้านสำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
 

ddopa_info_1