การให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพ และโรค COVID-19 ผ่านแอปฟลิเคชั่น Doctor A to Z แก่คนไทยในต่างประเทศ

การให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพ และโรค COVID-19 ผ่านแอปฟลิเคชั่น Doctor A to Z แก่คนไทยในต่างประเทศ

26 เม.ย. 2564

24 view
        แอพพลิเคชั่น Doctor A to Z ได้ขยายเวลาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ COVID-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพียงแค่ท่านกรอกรหัส "DCA19" ขณะใช้งาน (และหากท่านประสงค์ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคอื่นๆ ก็ยังสามารถขอรับส่วนลด 10% ได้จนถึงสิ้นปี 2564 เช่นกัน ด้วยการกรอกรหัส "DCA10")
 
ศึกษารายละเอียดด้านล่าง
 
Dr._A-Z_22.4.2021