การร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงด้านพลังงานในบรูไนฯ

การร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงด้านพลังงานในบรูไนฯ
331 view

        เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2565 บริษัท Siam Safe Tech ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน มีฐานที่ตั้งที่ประเทศไทย นำโดยนายฐิติ สุวรรณสว่าง ตำแหน่ง Managing Director พร้อมด้วยบริษัทหุ้นส่วนในบรูไนฯ เข้าพบและหารือกับ ออท. บุศรา กาญจนาลัย และทีม ขรก. สอท. ซึ่งรวมถึงนายวัชรพงษ์ มุขเชิด อทป. (แรงงาน) ในเรื่องการร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงด้านพลังงานในบรูไนฯ รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนและลดอุปสรรคต่าง ๆ ในการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนการส่งเสริมให้แรงงานไทยได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในสาขาดังกล่าว

1 2   3