การจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563

การจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563

3 ธ.ค. 2563

55 view

       เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาล ราชา อิสตรี เป็งงีรัน อานัก ซาเลฮา (Blood Donation Centre, Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Hospital) ตั้งแต่เวลา 8.30-11.30 น. และ 13.30-15.30 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563

       ในโอกาสนี้ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธีเปิดรับการบริจาคโลหิต พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ชุมชนไทยในบรูไน ชาวบรูไนและชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในบรูไนที่เป็นพันธมิตรที่ดีกับสถานเอกอัครราชทูต  (Friends of Thailand) โดยเอกอัครราชทูตได้นำขนมไทยจากทำเนียบเอกอัครราชทูต รวมทั้งอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มที่ได้รับอภินันทนาการจากคนไทยในบรูไนและ Friends of Thailand ได้แก่ นางสาวปิยะธิดา ชะนะวานิชย์ และ ครอบครัว นางสาวธันยนันท์ ธนวันต์กุลภาวี นางสาวสมจิตร มั่นคง นางกีรติ ศรีลีโก นาย Low Ton Wah และนาย Muhammad Amirul Rusydi Bin Awang Haji Zunaidi ไปมอบให้กับผู้บริจาคโลหิตทุกคน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตได้นำอาหารไทยมอบให้แก่คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริจาคโลหิตฯ เพื่อแสดงความขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมด้วยความอดทน และเสียสละในการดูแลผู้ป่วย โดยนาย Abdol Hazis bin Haji Ahad, CEO RIPAS Hospital เป็นผู้รับมอบ

       สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความชื่นชมจากชาวบรูไนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดเป็นประจำในโอกาสต่าง ๆ สำหรับกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์บริจาคโลหิตฯ เพื่อให้ศูนย์บริจาคโลหิตฯ นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ