ประกาศจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการจัดทำบูธร้านค้า และตกแต่งสถานที่งาน 12th Thailand Grand Fair 2020

17 ส.ค. 2563

ประกาศจัดจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการจัดทำบูธร้านค้าและตกแต่งสถานที่งาน 12th Thailand Grand Fair 2020

14 ส.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ช่วยงานกงสุล ปีงบประมาณ 2564

28 ก.ย. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ปีงบประมาณ 2564

28 ก.ย. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2564

28 ก.ย. 2563

ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ปีงบประมาณ 2564

24 ก.ย. 2563

ประกาศจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ช่วยงานกงสุล ปีงบประมาณ 2564

24 ก.ย. 2563

ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2564

24 ก.ย. 2563